Dlaczego niektórzy ludzie nie wierzą?
Drukuj

Kardynał angielski Newman (Njumen), który w młodości swej był protestantem, wysłuchiwał pewnego dnia zwierzenia starego przyjaciela protestanta. Mówił on:

- Jestem przekonany o Boskości Kościoła katolickiego, lecz jakiś nieprzezwyciężony wstręt powstrzymuje mnie od przejścia na wiarę katolicką.

Uśmiechnął się ze smutkiem kardynał, wiedział bowiem, co jest przeszkodą w nawróceniu się jego przyjaciela. Wziął potem arkusz papieru, napisał na nim wyraz: "Bóg" i podał do przeczytania przyjacielowi, pytając:

- Cóż przeczytałeś?

- Bóg - odpowiedział protestant.

- Dobrze - rzekł kardynał.

Wziął następnie złotą monetę, przykrył nią napisany wyraz i pyta:

- Cóż teraz przeczytasz?

Zrozumiał protestant i ze wstydem opuścił głowę. Iluż to nie wierzy w Boga, nie myśli o Nim, nie modli się, bo pieniądz i sprawy doczesne zakrywają Go przed ich oczyma.