Dlaczego nawrócił się prof. Windle?
Drukuj

W Anglji zmarł Sir Bertram Windle, nawrócony ongiś z anglikanizmu na wiarę katolicką. Przed 25-ciu laty przeczytał on dzieło d-ra Littledale’a wyliczające powody, dla których anglikanie nie mogą rzekomo powrócić do jedności z Kościołem rzymskim. Ponieważ po pewnym czasie ks. Byder napisał odpowiedź na tę książkę, więc Windle przeczytał także i tę odpowiedź. Studjując obie rozprawy punkt po punkcie, zastanawiając się nad licznemi cytatami z Ojców Kościoła, doszedł do przekonania, że jeden z autorów pozwala sobie na daleko posunięte dowolności i że czyni to z całą świadomością. Ale który? By znaleźć odpowiedź na to pytanie, Windle poszedł do domu parafjalnego przy kościele katedralnym w Birmingham i pożyczył szereg dzieł z pismami Ojców Kościoła. Już przy porównaniu pierwszych, różniących się tłumaczeń, wykrzyknął: "Katolik ma słuszność!" Zestawienie następnych punktów świadczyło o tem samem: Katolik znów miał słuszność! W ten sposób zostały poddane gruntownej analizie te wszystkie cytaty. Zaufanie profesora do rzetelności kleru anglikańskiego zachwiało się mocno. Windle studjował dalej dzieła katolickie i wkrótce potem odnalazł drogę powrotną do Kościoła macierzystego.