Daleka placówka polska

W związku z wiadomościami, podawanemi dawniej, a dotyczącemi życia naszych rodaków w dalekim Charbinie, w Chinach, gdzie posiadają oni i gimnazjum im. H. Sienkiewicza dobrze prowadzone, z prawami publiczności i, od zeszłego roku, liceum żeńskie, pozostające pod kierownictwem SS. Urszulanek, przybyłych z Polski - zamieszczamy obecnie widoczek okazujący, jak wygląda wnętrze ubożuchnej kapliczki SS. Urszulanek polskich w tem dalekiem mieście. Fotografję nadesłano nam łaskawie z Charbina.

Charbin, kaplica sióstr urszulanek

W dniu 1 stycznia b. r. odbyło się uroczyste poświęcenia tej kapliczki Chrystusowi Królowi.


O Marjo! my biedni grzesznicy nie znamy innego prócz Ciebie schronienia. Tyś przed Jezusem jedyna Obronicielka nasza, do której wszyscy wznosimy oczy.

ŚW. TOMASZ Z WILANOWA

Im więcej uwielbiasz Matkę, tem większa stąd chwała Synowi.

ŚW. BERNARD