Daj się im poznać!

(Na Akademicki Kongres Misyjny w Poznaniu.)

O, daj się poznać Jezu kochany
Tym ludom, które Ciebie nie znają,
Które w obłędzie pogaństwa trwają
zamiast Ciebie wielbią szatany...
Wszak Ty ich dusze tak ukochałeś,
że Krew Swą za nie przelałeś!
O, daj się poznać! ten lud Cię łaknie,
Jak kwiatek rosy, jak dziecko chleba,
Daremnie szuka szczęścia i nieba;
Czyż mu zbawienia środków zabraknij?
Dotąd im Ciebie nikt nie ogłasza,
Nikt ich pociechą nie zrasza!
Dajże im poznać Serce Najświętsze,
Co wszystkich do swej zaprasza chwały;
Ucztę, gdzie karmisz lud swój wybrany,
Rozpalasz żary serc najgorętsze,
Wszędzie nas dobrami bogacisz swemi
I niebo stwarzasz na ziemi!
Dajże im poznać Matkę Najdroższą,
Która miłuje nas tak serdecznie
I z Tobą pragnie połączyć wiecznie
"Duszę, chociażby i najuboższą;
Przyspiesz o Jezu ich nawrócenie,
Niech spłynie na nich zbawienie.