Co słychać u nas
Drukuj

W miesiącu Narodzenia Najśw. Maryi Panny, Niepokalanów wstąpił w nowy okres pracy wydawniczej. W dniu 18 września została uruchomiona nowa maszyna rotacyjna dla "Małego Dziennika". Chwili tej oczekiwaliśmy bardzo. Stara bowiem maszyną ledwie dyszała z nadmiaru pracy. Obecnie otrzymała zasłużony odpoczynek - jest w remoncie. Po naprawieniu zużytych części i wprowadzeniu pewnych ulepszeń zaciągniemy ją do dalszej pracy.

Figurka przy stacji Teresin-Niepokalanów
Figurka na st. kol. Szymanów

Z chwilą puszczenia w ruch nowej maszyny zwiększyliśmy objętość "Małego Dziennika". Codziennie drukuje się 10 str., w niedziele zaś i święta 12-16 str. Przy tym i strona graficzna pisma podniosła się znacznie. Pierwsza strona drukowana jest kolorową farbą, co daje pismu więcej estetyczny wygląd.

Poświęcenie nowej maszyny odbyło się w dniu 10 września. Na tę uroczystość przybył z Warszawy Najdostojniejszy nasz Arcypasterz, J. Em. Ks. Kard. Kakowski, J. E. Ks. Biskup Polowy Gawlina, płk. Kiliński, jako reprezentant Naczelnego Inspektora Sił Zbrojnych, gen. Śmigłego-Rydza, p. Starosta z Sochaczewa, ks. Dziekan i wielu innych zacnych gości. Poświęcenia dokonał J. Em. Ks. Kardynał. Kakowski. Przy tej okazji wygłosił przemówienie, w którym podkreślił doniosłość zadania, jakie ma spełnić "Mały Dziennik" w Narodzie Polskim.

- "Dziś - mówił Ks. Kardynał - cała Europa zagrożona jest przez światowy komunizm i bezbożnictwo. A społeczeństwo bez Boga, to państwo bez rządu, to orzeł bez skrzydeł, to człowiek bez głowy - to trup... Ojczyznę naszą podtrzymują dwie rzeczy: - religia i armia. Jeśli tych zabraknie - zginęliśmy".

Na zakończenie J. Eminencja udzielił błogosławieństwa mieszkańcom Niepokalanowa, a następnie odjechał do Warszawy.

Na stacji kol. Szymanów postawiliśmy figurkę Niepokalanej. Poświęcenie jej odbyło się w niedzielę dnia 13 września przy udziale licznie zebranej ludności z okolic Niepokalanowa. Matka Najśw. będzie czuwała odtąd nad podróżnymi.

Z końcem lata sprowadziliśmy nowy motor o sile 280 koni mech., gdyż bardzo się dawał odczuwać brak energii elektrycznej. Zapotrzebowanie prądu jest ponad siły dwu dotychczasowych motorów. W dodatku musieliśmy się liczyć z tym, że każdej chwili może odmówić posłuszeństwa poczciwy dziadek "Diesel". Na stare lata przypadła mu w udziale praca nocna - a przecież - starość nie radość.

A jak jest z kościołem? Owszem, i ta sprawa nie pozostała w tyle. Zwozimy materiał budowlany. Obecnie kończymy na gwałt budowę gmachu mieszkalnego, bo ciasnota daje się bardzo we znaki. O ile Niepokalana pozwoli, to w dniu 8 grudnia odbędzie się poświęcenie nowego budynku.

W dniu 18 września przyjechał do nas z Niepokalanowa japońskiego Br. Bonawentura O (nazwisko), Koreańczyk. Podróż odbył przez Rosję Sowiecką. Z Niepokalanowa uda się do Rzymu na studia, aby kiedyś móc wydajniej pracować nad nawracaniem rodaków.

Goście w Niepokalanowie
Em. Ks. Kard. Al. Kakowski (w birecie), J. E. Ks. Bp. Polowy Gawlina i inni zacni goście.