Co mówi Najprzewielebniejszy Ks. Prymas do Harcerzy
Drukuj

Z ożywczem tchnieniem wiosny, gdy młodzież nasza polska znów będzie mogła oddychać swobodnem życiem wśród szczerej przyrody, a czynić to będzie osobliwie w związkach harcerskich, warto przypomnieć słowa, które Najprzew. Ks. Prymas Hlond jako wskazówkę i zachętę Harcerzom przesłał.


Poznań, dn. 29 stycznia, 1927 roku.

Harcerzu Polski!

Ty jesteś jak promień słońca drgający na naszych niwach. Gdziekolwiek harcujesz po polskiej ziemi, wnosić radość i nadzieję. Czule Cię każdy wita, boś szlachetny i skromny, a przytem tak prosty, szczery i naturalny. Nikomu się nie naprzykrzasz, każdemu usłużysz. Dla innych dobry jesteś i szczodry, dla siebie umiarkowany i niemal surowy. Z stęchłej miast atmosfery wybiegasz do przyrody, w urocze polskie zakątki, aby pięknem ojczystych krajobrazów swą duszę nakarmić i uszlachetniać.

Harcuj dalej, Harcerzu Polski, po barwnych ścieżkach, ozłoconych polskiem słońcem! A wśród tych harców gwarnych i wesołych, niech Ci uświęconą wiarę Twego serca każdy kościołek przypomina, i każdy krzyż przydrożny i każdy cmentarz cichy. Bądź rycerzem ojców wiary, mężny sercem, czysty duszą, a w czyny wspaniały. Czuwaj nad Polską, nad jej duszą, nad jej ołtarzami.

Za Twe piękne przymioty, za Twą wiarę i cnotę, niech Cię cały Naród szczerze pokocha, Drogi Harcerzu Polski!

† August Hlond
Prymas Polski