Ciekawa odpowiedź

Oprowadzał mnie p. P. po protestanckim zborze.

- A to jest spowiedź - rzekł unosząc lekko zasłonę na ołtarzu, za którą ujrzałem jakoby nasze komunikanty.

- Jakto spowiedź?

- Po spowiedzi pastor ten chleb jako Ciało P. Jezusa podaje.

- Acha! A teraz jest zwykły opłatek jeszcze?

- Zwykły.

- A kiedy będzie Ciało P. Jezusa?

- Gdy pastor powie słowa: "To jest ciało moje" i poda wiernemu.

- Tylko gdy powie i poda?

- I jedno i drugie jest niezbędne.

- A gdyby pastor wyrzekł te słowa i... zamiast podać, schował do ołtarza? Mielibyście P. Jezusa u siebie, jako i my Go mamy.

- To jest niemożliwe.

- A gdyby?

- To stanowczo jest niemożliwe i wykluczone.

Uwaga: Pastor czy tak czy owak nie zakonsekruje chleba w Ciało P. Jezusa, bo jako nie mający święceń kapłańskich, nie ma i władzy żadnej.