Ave Marja!
Drukuj

Ave Marja! wołam do Ciebie,
Dziewico z kwiatu, śnieżna lilija;
Tyś pełna łaski królujesz w Niebie.
Ave Marja!

Pan z Tobą zawsze był, jest i będzie,
Więc duch ciemności Ciebie omija.
Wierzymy przeto w Twoje orędzie,
Ave Marja!

Ponad anioły Tyś wywyższona,
Usłysz głos dziecka, co kTobie wzbija,
Międzyś niewiasty błogosławiona,
Ave Marja!

I błogosławion żywota Twego
Owoc najsłodszy, czysta lilija,
Wspieraj nas w walce, broń nas od złego,
Ave Marja!

Święta Dziewico módl się za nami,
Niechaj cień grzechu duszę omija,
Tyś naszą matką, a my sługami,
Ave Marja!

Módl się szczególnie w śmierci godzinie,
Gdy szatan rozpacz w duszy rozwija,
Niechaj wróg światłą wówczas zaginie,
Ave Marja!

Niech z Twem imieniem w sercu umrzemy,
Rajska Dziewico, biała lilija,
Z Twoją pomocą w Niebo wejdziemy,
Ave Marja!

Niech w naszych duszach między cnotami
Wyrośnie czysta, wonna lilija,
Na niej złotemi świeci głoskami.
Ave Marja!

Marja Kaczyńska