Autor

Ż. Św.

Artykuły
Marja w Świątyni (Listopad 1932, s. 328)