Autor

Włodzimierz Barszczewski

Równe Wołyńskie
Artykuły
Z listów do "Rycerza Niepokalanej" (Czerwiec 1936, s. 180)