Autor

W. El.-Es.

Artykuły
Gdzie szczęście?... (Kwiecień 1936, s. 101)
O kulturę? (Styczeń 1937, s. 12)