Autor

t.

Artykuły
MIŁOŚCIWE LATO (Grudzień 1924, s. 244)
WYSTAWA MISYJNA (Kwiecień 1925, s. 81)