Autor

T. H.

Artykuły
Modny grzech (Wrzesień 1935, s. 261)