Autor

Sz. P.

Artykuły
Niepokalanej (Marzec 1934, s. 71)