Autor

Stefan Czesław Przywara

Artykuły
Salve Regina! (Maj 1933, s. 133)