Autor

Stanisław Czepieliński

nauczyciel z pow. błońskiego
Artykuły
Do moich kolegów... (Grudzień 1934, s. 360)