Autor

Stach Pięta

Artykuły
Z tej biednej ziemi (Wrzesień 1929, s. 258)