Autor

St. Siemińska

Artykuły
Niepokalana (Luty 1927, s. 33)