Autor

St. Prz.

Artykuły
Matka Bolesna (Kwiecień 1933, s. 103)