Autor

St. Ł.

Artykuły
Pójdźcie, bo żniwo wielkie (Październik 1936, s. 311)