Autor

Serm.

Artykuły
Droga do prawdy (Czerwiec 1937, s. 172)
Droga do prawdy (Lipiec 1937, s. 202)