Autor

S. I. R.

Artykuły
DZIAŁ MILICYJNY. (Kwiecień 1922, s. 78)