Autor

Romuald Wojciechowski

Artykuły
Ja Twój rycerz Maryjo (Listopad 1937, s. 332)