Autor

Pierre l’Ermite

Artykuły
Powrót syna (Styczeń 1947, s. 25)
Nasz wspólny dom (Czerwiec 1948, s. 132)