Autor

Michał Sawicki

Artykuły
W dzień niedzielny (Luty 1928, s. 49)