Autor

ks. W. Kneblewski

Artykuły
Męczennicy Podlasia (Listopad 1927, s. 329)