Autor

Ks. Michał Nawalny proboszcz

Artykuły
Głos troskliwego duszpasterza (Marzec 1927, s. 83)