Autor

K. Krzyżak - Wójcikowa

Artykuły
Nieśmy dary Dzieciątku (Grudzień 1932, s. 361)