Autor

Henri Beraud

Artykuły
Matka Boża w Bolszewji (Czerwiec 1926, s. 175)