Autor

Franciszek Abramczyk

Artykuły
Głos robotnika (Grudzień 1929, s. 369)