Autor

D. G.

Artykuły
Ciche, miłe echo wojny (Grudzień 1928, s. 363)