Autor

C. K.

Artykuły
Niepokalana (Marzec 1935, s. 68)