Autor

A. Karpińska

Artykuły
Przed Twe Ołtarze (Styczeń 1947, s. 11)