Apel Biskupa łódzkiego
Drukuj

Ks. bp Klepacz wydał swój pierwszy list pasterski z katolickim apelem do robotników, chłopów i inteligencji: "Witając robotników - pisze - pragnę też zwrócić się z apelem do tych robociarzy, co jeszcze uprzedzeniem powodowani trzymają się z dala od Kościoła albo co gorsza są do niego wrogo nastawieni, by zdobyli się na wysiłek wyższego poznania jego wartości i głębokiej troski nie tylko o ich dusze, ale i o ich dobrobyt materialny". "Gdy robotnik widzi, że razem z księdzem ponosił mękę więzień i obozów, gdy dostrzega jego troskę o swój los, gdy przeczyta, że taki O. Kolbe z Pabianic życie swoje ofiarował za innego, to budzi się w nim zaufanie i sympatia do Kościoła".