Akt poświęcenia się N. M. P. Niepokalanej
Drukuj

O Niepokalana nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja N.N. niegodny grzesznik rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i właność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz z wszystkiemi władzami mej duszy i ciała i z całem mem życiem, śmiercią i wiecznością cokolwiek Ci się podoba.

Użyj tekże, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: Ona zetrze głowę twoją jakoteż: Wszyskie herezje samaś zniszczyła na całym świecie, abym w Twych niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jaknajwiększego rozszerzenia błogiego Królestwa Najśw. Serca Jezusowego: albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsł. Serca Jezusowego na nas spływają.

Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza.

I daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim


NA NAKŁAD dla "Rycerza" Niepokalanej złożyli Mp.:

Ks. Czarnecki J. 180, Dołęgowski W. 500, Dżuła M. 1000, Grohulski H. 400, Hołownia G. 1000, I. R. z Poznania 2000, Ks. Jełowicki J. 2000, Łukiewiczowa J. 700, Majder F. 1500, Nowakowska Z. 3000. Sieramska I. 5000, Ks. Surki S. 200, Tkaczewski B. 160, Tokarski M. 500, Ks. Wenda 120.

NA DRUKARNIĘ: O.O. Kameduli (Włochy) 30 lir., t. j. 21000 Mp., D. Wiśniewski M. 3000. Olszewski W. 6000.

Łaskawym ofiarodawcom niech Niepokalana wynagrodzi!