Adam Mickiewicz o rekolekcjach
Drukuj

Wielki nasz wieszcz, Adam Mickiewicz, w liście prywatnym do Chodźki z dnia 1 kwietnia 1845 r. tak pisał o rekolekcjach:

"Odprawiłem w klasztorze rekolekcje i spowiedź wielkanocną. Czuję się już oddawna zdrów, piersi krzepko dzwonią, jak deska harfy i szerzej oddychają. A ty czyś się już porachował z sumieniem? Jest to konieczny warunek: trzeba przed każdem przedsięwzięciem obrachować kapitał; wszak to robią synowie ziemi, niechże biorą ich za przykład ci, co chcą być synami Królestwa Bożego. Nosce te ipsum! (Poznaj samego siebie! dop. red.) Człowiek siebie nie zna, póki nie rozważy swego życia we dnie, w świetle Bożem, póki nie rozważy, kiedy i co zrobił dla Boga, tylko bez względu na siebie, na świat, na jego mniemanie".


JUŻ WYSZEDŁ Z DRUKU!

KALENDARZ
"RYCERZA NIEPOKALANEJ"

NA ROK 1933.

Zajmujące i pouczające artykuły, kącik misyjny, rady gospodarskie i lekarskie, rzeczy ciekawe i zdrowy humor, liczne ilustracje - oto co składa się na obfitą jego treść. Stron 128. Cena dobrowolna ofiara przynajmniej 50 groszy.

Pragniemy, by wszyscy Czytelnicy "Rycerza" otrzymali także kalendarz i dlatego rozsyłamy go tym, którzy "Rycerza" otrzymywali jeszcze przed majem b. r. Nowi zaś Czytelnicy (od maja b. r. włącznie) mogą zamawiać kalendarz w Administracji "Rycerza Niepokalanej" w Niepokalanowie, p; Teresin Soch.

(Wr.) Polska.