Rycerz Niepokalanej - Maj 1950
RN 5/1950
113 Duch Święty
Jacek T.

Żegnając się przed "Wniebowstąpieniem z apostołami, Pan Jezus zapowiedział im zesłanie Ducha Świętego, który miał ich umocnić, oświecić, natchnąć męstwem, wyzwolić z wszelkich obaw, a tym samym przygotować do pójścia w świat z Dobrą Nowiną.

116 Witaj, radości promienna!

fragment "Akatystu".

117 W trosce o pokój

Chrystianizm jest religią miłości, a pokój to skutek, to najpierwszy objaw i miara miłości. Na przemian więc używa Pismo Święte tych słów i raz zachęca do miłości, kiedy indziej do pokoju.

123 Radość pracy

Skąd płyną radości w pracy ludzkiej? Bóg chciał, aby człowiek sam był twórcą swego dobrobytu. Pozbawiając człowieka gotowych narzędzi pracy, obdarzył go najcenniejszym darem - rozumem i dłońmi.

125 Śliczny dzień mego życia
Stanisław M.
130 O ład w rodzinie
Antoni Markowski

Nikt nie zaprzeczy, że są liczne rodziny, w których kłótnie i spory powstają na tle stosunku jednego małżonka do matki drugiego. Są one zazwyczaj jawne, smutne, gorszące. Również wielu jest mężów niedobrych dla żon i niedobrych żon dla mężów. Lecz czy wolno nam z tego powodu twierdzić, że kłótnia, albo co gorzej niewierność małżeńska jest nierozdzielnie związana z istotą małżeństwa?

133 Misjonarz trędowatych
O. Jan Rostworowski T.J.
139 Powołanie świętej
j

Bł. Emilia de Rodat.