Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1949
RN 8/1949
225 Ufajmy Sercu Wniebowziętej
Rycerz Niepokalanej
226 Pochwała Niepokalanej
Wojciech Bąk

Wiersz.

227 O. Maksymilian Kolbe
ks. Stanisław Tworkowski
230 Zgorszenie cierpienia
O. M. Lekeux

Przed pięćdziesięciu laty zmarła w Bordeaux młodziutka klaryska S. M. Celina od Ofiarowania, a w świecie - Germana Castang. Jej proces beatyfikacyjny jest w toku Bóg uświęcił ją za pomocą nieustannego pasma cierpień, jakim było jej życie.

233 Mądra żona
Stanisław Bednarek
237 Zabawa
A.
238 Trudności przezwyciężone
J. Stoddard

Jeśli jednak dogmaty Chrystusa mają być określane i nauczane, to do ich nauczania i określania musieli być i muszą być nadal upoważnieni jacyś nauczyciele, zabezpieczeni przed błędnym ich formułowaniem.

240 Czysty, pobożny, pracowity
A. Otfinowski
242 Matka Boża Zielna
J. T.

Prawda o wniebowzięciu Maryi wiąże się z całokształtem wszystkich prawd wiary, a przede wszystkim z dogmatem zmartwychwstania, wniebowstąpienia i wszechmocy Jezusowej.

244 Nagląca potrzeba
Jacek

Już kilkakrotnie spotkałem w pismach projekty, wezwania, by w jakiś sposób zorganizować, pobudzić i upowszechnić akcję dobroci człowieka - dla człowieka. Czytałem nawet, że we Włoszech ustanowiono nagrodę za czyn specjalnie wyróżniający się dobrocią, przez dobroć natchniony i spełniony.

246 List z Japonii
br. Romuald Maria
248 A.B.C.
J. Łukowska