Rycerz Niepokalanej - Maj 1949
RN 5/1949
129 Modlitwa majowa
Jotte

Wiersz.

129 Istota M.I.
O. Maksymilian Maria Kolbe OFMConv

Celem każdego człowieka jest być Bożym przez Jezusa Pośrednika u Ojca, a Jezusowym - przez wszelkich łask Pośredniczkę, Niepokalaną. Dusze miłujące Niepokalaną w różnych czasach publicznie i prywatnie różnych używały słów na oznaczenie swojego oddania się Matce Bożej.

131 Źródło Massabielskie

"Źródło w Massabielie jest od czasu swego odkrycia znakiem tajemniczej obecności Maryi w Lourdes, chcę powiedzieć - Jej nadzwyczajnej działalności w tym błogosławionym miejscu.

134 Wzór
A. P.
138 Wszechpośrednictwo Matki Zbawiciela
ks. dr Antoni Pawłowski
140 Kapliczka
Eugeniusz Paukszta
144 Praca ludzka współpracą z Bogiem

Człowiek jest na służbie Bożej. Gdy Bóg mówi do nas: "Czyńcie sobie ziemię poddaną" - to w ten sposób wiąże nas z ziemią i jednocześnie zobowiązuje do pracy, do współpracy z Nim. by istotnie ziemia była poddana człowiekowi, a przez ludzi Bogu.

147 Królowa poetów
Z. Jakimiak

Poeta, czy w ogóle literat, zabierający się do opiewania Najświętszej Maryi Panny, jest w położeniu równie godnym litości, jak zazdrości. Z jednej bowiem strony zamiar jego jest beznadziejny, bo nie ma takiego poety, który mógłby opiewać godnie Tę, której chwały przez całą wieczność nie zdoła opowiedzieć całe niebo.

155 Matczyn różaniec
ks. L. Biłko

Paweł Bocek

156 Bóg czy przypadek
J. Stoddard