Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 1948
RN 9/1948
217 Siejba miłości
Rycerz Niepokalanej

Lud polski zwykł nazywać uroczystość Narodzenia Najśw. Maryi Panny świętem Matki Boskiej Siewnej. Zanim wrzuci pierwsze ziarna w jesienną rolę, prosi swą Opiekunkę o pomoc, by za rok zanieść Jej już jako Matce, Bożej Zielnej dziękczynne wiązanki zebranych plonów.

219 Chrystus obrońcą uciśnionych
Tadeusz Jankowski

Kwestia społeczna jest określeniem używanym często dla wyrażenia bolączek upośledzonych warstw społecznych. Istota jej jest starsza od tej nowej nazwy i sięga najodleglejszych stuleci historii ludzkości. Istnieje ona i dzisiaj i z pewnością przeżyje jeszcze nasze pokolenie.

221 Urodzona bez grzechu
Jerzy Bernanos

W lipcu br. zmarł we Francji Jerzy Bernanos.

223 Objawienia Maryjne
O. Jacek Marechal O.P.

Faktem niezaprzeczalnym w historii objawień Najśw. Maryi Panny jest ścisła rezerwa o ile nie żywa opozycja władzy kościelnej przy pierwszym zetknięciu się z tymi którzy mieli te objawienia.

226 Kościół i państwo a wychowanie młodzieży
Jan Archita

Pius XII powiedział kiedyś, że chorobą, która trawi współczesną ludzkość i wystawia ją na ciągłe niebezpieczeństwa, jest "niedożywienie duszy". W tym rozpoznaniu choroby zgodni są z Ojcem chrześcijaństwa liczni i wybitni przedstawiciele kultury.

228 Paweł i Gaweł
Paweł Krawczyk
234 O. Bernard Łubieński
Kazimiera Berkau
235 Dziwna szkoła apostolstwa
Stanisław Janowski
237 Opiekunka pisarzy
D.

W 1932 r. założone zostało w Missouri w Stanach Zjednoczonych stowarzyszenie pod nazwą: Zrzeszenie Współczesnych Pisarzy Katolickich ("Galerie of Living Catholic authors")

238 Jezus Chrystus postacią historyczną
O. E.

Jezus Chrystus urodził się w trzydziestym roku panowania Augusta a na czternaście lat przed jego śmiercią; za 194 Olimpiady, w 752 r. od założenia Rzymu, w 65 tygodniu lat według proroctwa Daniela.

240 N.M.Panna wychowawczynią naszych dzieci
s. Barbara Żulińska C. R.