Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1948
RN 12/1948
316 Modlitwa do Maryi-Matki
Ludomir Maria
317 Maryja a kultura słowa
Z. Jakimiak
318 Wojna z przekleństwem
W. Piotrowski
320 Piekło czy niebo w domu?
Kazimierz K.
330 Wigilia w domu
Hanna Jezierska
333 U żłóbka
Wanda Łakowiczówna
334 Wielki Kardynał w obcowaniu z prostymi ludźmi
Ks. W. Kaszewski

Spotykamy bowiem nieraz ludzi wielkich, o historycznych nazwiskach, którzy - jak zaznacza Ks. Arcybiskup Bilczewski - w życiu prywatnym są małostkowi, pełni własnej miłości, słowem moralnie bardzo słabymi. Tę prawdę o zwykłych ludziach światowych podkreśla i przysłowie francuskie, głosząc: nikt nie jest wielkim przed swoim lokajem.

337 Matka Prymasa Polski
A. Hallerówna
338 Męczennicy
Jan Dobraczyński

Św. Szczepan zginął tak jak potem setki i tysiące mężczyzn i kobiet, kapłanów i ludzi świeckich. Nieskończoną jest, zda się, liczba męczenników, pomordowanych dla imienia Jezusowego przez pogan różnych epok.

339 Z całej myśli
A. P.