Zwiastowanie

Anioł przybywa z wielką wieścią,
którą mógł przesłać tylko Bóg...
Skromnej Dziewicy niski próg
dosięga nieba słów tych treścią

I chociaż słabą pierś niewieścią
przytłacza ogrom wielkich trwóg,
najpokorniejsza z Bożych sług
przyjmuje Słowo zgody pieśnią.

Ta wielka chwila Zwiastowania
do wszystkich ludzkich serc przychodzi,
do każdych progów niebo zniża...

I mnie ją przybliż, nieba Pani,
choć wiem, że z chwili tej się rodzi
największy symbol: męki Krzyża...