Znalezienie grobu Księcia Apostołów św. Piotra
Drukuj

W mowie wigilijnej Ojciec Św[ięty] wspomniał o pracach w głębokich podziemiach bazyliki Św. Piotra, którymi żywo zajmował się od kilku lat.

W roku jubileuszowym dokończono prac wykopaliskowych w poszukiwaniu grobu Apostoła i zbadano naukowo to zagadnienie. Wkrótce wyjdzie publikacja, która szczegółowo przedstawi wyniki tych wnikliwych badań.

Wyniki te są bogate i wielkiego znaczenia. Ale zagadnienie zasadnicze opiewa: czy znaleziono naprawdę grób św. Piotra? Na to pytanie wyniki prac i studiów mówią jasno: Tak! Znaleziono grób Księcia Apostołów.

Drugie zagadnienie zależne od pierwszego odnosi się do relikwii Świętego. Czy je znaleziono? Przy grobie znaleziono kości ludzkie, o których jednak z całą pewnością nie można powiedzieć, że są śmiertelnymi szczątkami Apostoła. Prawda jednak o rzeczywistym grobie Apostoła jest nieodwołalna.

Olbrzymia kopuła dokładnie swój ogromny łuk zatacza nad grobem pierwszego Biskupa Rzymu, pierwszego Papieża. Grób w początkach bardzo skromny, lecz cześć wieków następnych w dziwnych kolejach budowli wzniosła tu największą świątynię chrystianizmu.