Zgłoszenia do Seminarjum Misyjnego - Internatu w Niepokalanowie
Drukuj
Pan Jezus

Na przyszły rok szkolny 1934/35 będziemy przyjmować do kl. II gimn. nowego typu chłopców pobożnych i zdrowych, pragnących poświęcić się pracy misyjnej pod czułą opieką Niepokalanej w Zakonie franciszkańskim. Zatem zgłaszać się mogą ci, którzy obecnie kończą I-szą klasę gimnazjalną nowego typu lub siedem oddziałów (7 klas) szkoły powszechnej i otrzymają świadectwo z postępem przynajmniej dobrym. Wiek wymagany: skończone 13 lat i nie przekroczony 15 rok życia.

Do wyższych klas nie przyjmujemy z powodu nieznajomości języka angielskiego, który u nas obowiązuje już w klasie II nowego typu.

Pragnący być przyjętymi do Zakładu, mogą już nadsyłać swe zgłoszenia, załączając znaczek za 30. gr. na odpowiedź, poczem otrzymają szczegółowe warunki przyjęcia do Seminarjum. Po ich otrzymaniu i dokładnem przeczytaniu piszą podanie o przyjęcie i przesyłają wyliczone w "Warunkach przyjęcia" dokumenty najpóźniej do 15 lipca b. r., gdyż nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane. Zapytania o warunki przyjęcia i dokumenty należy kierować pod adresem:

O. Rektor Małego Seminarjum Misyjnego. Niepokalanów, p. Teresin k/Soch. (Wr.)

Po wysłaniu papierów należy oczekiwać odpowiedzi po połowie lipca. Przyjęci otrzymają wówczas zawiadomienie, kiedy mają przyjechać, nieprzyjętym zaś zwracamy nadesłane dokumenta.

Uczniowie po 6-tej i wyższych klasach gimnazjum i po maturze, niech kierują zgłoszenia o przyjęcie do N. O. Prowincjała 00. Franciszkanów w Krakowie, Plac WW. Świętych 5. Bliższe informacje podamy dla nich w przyszłym miesiącu.


Do każdego młodzieńca, któryby się znalazł na rozdrożu bolesnem - pójścia za głosem natury, czy za głosem Pana - zda się mówić Zbawiciel: "Tak, ciężko porzucić swoich ukochanych! To też ofiarę, której od was żądam, pierwej od was złożyłem. Ja również kochałem Matkę, a kochałem Ją tak, jak wy nawet w przybliżeniu nie możecie kochać matek waszych. A jednak, gdy chodziło o spełnienie Woli Ojca mego niebieskiego i o danie wam przykładu - pożegnałem Ją, a potem jeszcze Ją dotknąłem straszliwie cierpieniami męki mojej. I wy tak czyńcie. "Albowiem dałem wam przykład, abyście, jakom ja wam uczynił, tak i wy czynili".

"Za mało żniwiarzy"