Zakład Ks.Ks. Salezjanów w Różanymstoku
Drukuj

Pod opieką Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych Ziemi Grodzieńskiej, postanowili Ks.Ks. Salezjanie otworzyć Gimnazjum w Różanymstoku.

Celem ich było nie tyle pomnażać liczbę szkół średnich ogólnokształcących, ile raczej prowadzić zakład, w którym- by młodzież mogła prócz wiedzy otrzymać i wychowanie, i to wychowanie na wskroś katolickie i religijne. Znane są warunki w jakich żyje młodzież szkolna po miastach. Potrzebę ratowania jej uznano nawet z trybuny sejmowej; znak to że niebezpieczeństwo jest więcej niż poważne. Towarzystwo Ks. Ks. Salezjanów, założone przez Czcigodnego Sługę Bożego Ks. Jana Bosko, którego hasłem było - ratujmy młodzież - postanowiło dopomóc społeczeństwu w jej ratowaniu i dlatego też oprócz innych swych zakładów i tu na wschodzie Rzeczypospolitej, gdzie takich instytucji zupełnie brak, otwiera Gimnazjum z Internatem.

Gimnazjum to narazie obejmuje 2, 3, 4 i 5 klasę gimnazjalną. Zgłaszać się można do 15-go sierpnia.

Zakład obejmuje także szkołę rzemiosł i szkołę rolniczą.

Potrzeba szkół rzemieślniczych i rolniczych daje się odczuwać coraz więcej. Młodzież, któraby chciała do takich szkół uczęszczać, nie uczęszcza, bo ich mało i droga do nich daleka. Dodajmy do tego ogólną niechęć młodzieży do rzemiosła i do nauki o uprawie roli, a zrozumiejmy, czemu tyle rzeczy musimy sprowadzać za drogie pieniądze z zagranicy i czemu pola nasze choć nie najgorsze tak mało przynoszą zysku. Gdyby szkół było więcej, to chętni mogliby się wykształcić na dzielnych agronomów i przemysłowców obojętni nabraliby zamiłowania do takich zawodów, niechętni u zachęciliby się do nich. By ten cel osiągnąć, Ks.Ks. Salezjanie zakładają tu na wschodnich Ziemiach Polskich: Szkołę rzemiosł, i - Szkolę rolniczą. Biegli i wykształceni rzemieślnicy będą ośrodkiem kultury i oświaty w swej miejscowości, wzorem porządnego obywatela, sobie i krajowi zapewnią: szczęście.

Kto dba o dobro kraju i rodziny niech kształci swe dzieci na fachowych rzemieślników.

Zgłaszać się można pod adresem: Zakład Ks.Ks. Salezjanów, w Różanymstoku ad Grodno.