W szacie Maryi
Drukuj

Upływa siedem wieków od powstania zatwierdzenia Szkaplerza Matki Bożej z Góry Karmelu. W związku z tą rocznicą Papież Pius XII przesłał do generałów zakonu OO. Karmelitów list, natchniony żywą miłością do Najśw. Maryi Panny.

"Nie chodzi tu o sprawę małego znaczenia, lecz o zdobycie życia wiecznego według obietnicy Najśw. Panny: chodzi więc o najważniejszy interes wszystkich i o sposób w jaki go można zabezpieczyć. Albowiem szkaplerz święty, ta jakby szata maryjna, jest oznaką i zadatkiem opieki Bogarodzicy. Ale niech nikt nie myśli, że można w tej szacie osiągnąć zbawienie wieczne, jeśli się trwa w duchowym lenistwie i gnuśności. Wszak Apostoł upomina: "Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie wasze sprawujcie" (Flp 2,12). Wszyscy więc Karmelici, którzy czy to w klasztorach pierwszego i drugiego zakonu, czy to w trzecim zakonie regularnym lub świeckim, czy to w bractwach należą do jednej rodziny Najśw. Matki, związani szczególnym węzłem miłości, niech mają jako pamiątkę owo zwierciadło pokory i czystości Niepokalanej; niech widzą w kroju tej szaty jakby streszczenie Jej pokory i prostoty; niech z nieustannym noszeniem tej szaty łączą oznaczone modły, którymi wybłagają pomoc Bożą, wreszcie niech poświęcą się Najśw. Sercu Niepokalanej Dziewicy, jak to niedawno tak gorąco polecaliśmy. Najdroższa Matka będzie czuwać, by Jej dzieci, które w czyśćcu wynagradzają swe przewiny, dostały się za Jej wstawiennictwem u Boga jak najprędzej do wiecznej ojczyzny, zgodnie z tzw. Przywilejem Sobotnim. Jako zadatek tej opieki i pomocy z wysoka oraz na znak naszej szczególnej miłości udzielamy wam apostolskiego błogosławieństwa."