Uczęszczajmy na Mszę św.
Drukuj

"Msza św. jest żywym dramatem Męki Pańskiej, danym nam, jakby można powiedzieć, do naszej dyspozycji, byśmy mogli w nim uczestniczyć... Raz wznosi się przed nami tragiczny krzyż, niosący między swymi krwawymi ramionami straszliwie rozdarte ciało boskiego Zbawcy: to znowu On sam ukrzyżowany, tuż koło nas ofiarowujący się jako ofiara przebłagalna i wzywający nas, byśmy się razem ofiarowali z Nim w tym wielkim akcie miłości...

Dla naszego największego dobra, Kościół zobowiązuje nas do uczestnictwa w Mszy św. przynajmniej w niedzielę, w dniu poświęconym Bogu.

W strasznej godzinie Męki wszyscy apostołowie opuścili swego Nauczyciela. Jeden tylko św. Jan, ukochany uczeń, poszedł za Nim na Golgotę. U stóp krzyża modlił się razem z Maryją pełną boleści. Wówczas Jezus, rzucając na nich pełne miłości spojrzenie, rzekł do Maryi, wskazując na wiernego apostoła: "Niewiasto, oto syn Twój", a później do św. Jana: "Oto Matka twoja".

Naśladujcie, drodzy bracia, wierność św. Jana. W ten sposób staniecie się prawdziwie ukochanymi synami Matki Bożej.

Około Przenajświętszej Hostii umieśćcie myślą na patenie, wasze trudy i dobre postanowienia. Z tym uczuciem co Pan nasz ofiarujcie to wszystko Bogu, aby Go uwielbić, dziękować za wszystkie dary, prosić o odpuszczenie grzechów własnych i waszych braci; modlić się, by szeroko rozlał swe łaski nad wami, waszymi rodzinami i całym światem. W ten sposób ofiara Jezusa stanie się waszą, a wasza Jego; wspaniałe Dzieło Golgoty spełni się w nas dla Zbawienia dusz i chwały Boga Ojca".

Ks. Abp J. Lefebvre z Bourges