Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 1926
RN 9/1926
257 Siewna
Maria Kaczyńska

Wiersz.

258 Okpieni
Rycerz Niepokalanej

W Bukareszcie odbył się w tych dniach międzynarodowy kongres wolnomularzy przy udziale przedstawicieli wolnomularskich organizacyj ze Stanów Zjednoczonych, z Polski, Włoch, Czechosłowacji, Austrji i Rumunji.

263 Czy źle zrobił?
M. K.

Każdy komu rozwój umysłu, zajęcia i okoliczności pozwalają na zbadanie prawdy w tej sprawie, nie tylko może, ale ma ścisły obowiązek badać, poznać prawdziwą religię Chrystusową i wedle niej żyć.

265 Wyznania nawróconego z protestantyzmu redaktora i powieściopisarza

W 1910 roku udałem się do Rzymu. Stojąc na Forum Romanum uświadomiłem sobie jasno, że pogaństwo przeminęło raz na zawsze, a poprzez jego gruzy, szczątki i zwaliska jaśnieje krzyż.

266 I wstał zaraz
Frater

Z cyklu: "Marja Matka łask wielkich".

269 Cud w Zasławiu
Kresowiec

Znany pisarz rosyjski Breszkowskij podaje jako prawdziwe następujące zdarzenie.

270 Otwarcie uroczystości jubileuszowych św. Franciszka w Assyżu
Ks. Stanisław Marchewka

Z niesłychanym przepychem, wśród nadzwyczajnych ceremonji rozpoczęto w Assyżu uroczystości jubileuszowe ku uczczeniu 700-nej rocznicy śmierci Św. Franciszka Serafickiego.

273 Jak pracują teraz księża na Syberji
X. Gerard Piotrowski

Po przyjeździe do Harbina i wejściu w kontakt z księżmi znajdującymi się na Syberji, pragnąłem dowiedzieć się o rzeczywistym stanie i liczbie katolików. Pisałem w tej kwestji kilka razy, ale nie otrzymali moich listów i tak o zupełnej dokładności mowy być nie może. Tylko jedna trzecia część tychże przesłała mi dane statystyczne, z których możemy sobie utworzyć przypuszczalny obraz.

276 Prześladowanie katolicyzmu w Meksyku

Rząd meksykański wydał dekret konfiskaty całego majątku kościelnego. Każdy duchowny meksykański będzie karany, jeżeli będzie udzielał Św. Sakramentów i będzie odprawiał Msze święte. Gazetom katolickim w Meksyku zabroniono krytykować to zarządzenie.

278 Kto prześladuje Kościół w Meksyku?

Rzymski "Corriere d’Italia" donosi, iż p. Calles, prezydent Meksyku, otrzymał najwyższe odznaczenie masońskie.

279 O nawrócenie żydów

W "Lidze eucharystycznej pokoju", w Rzymie, w sali Santa Maria dei Angeli, miała panna van Leer, nawrócona żydówka z Holandji rodem, odczyt p. t: "Z żydowstwa do Eucharystji".