Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 1946
RN 9/1946
225 8 września
Rycerz Niepokalanej

Dziś lud uzyskał prawa obywatelskie. Ciężko mu jednak nadal. Zaród zła w łonie samej społeczności ludowej. Znajdziesz w niej te same wady, które miała szlachta, o które rozbijały się najgorętsze śluby, najszlachetniejsze reformy.

227 Matka Boża płakała przed stu laty
J. D.

W tym miesiącu obchodzimy stuletnią rocznicę objawienia Matki Bożej w La Salette (19.9.1846 r.). Było to, jak się ktoś wyraził, "ultimatum Boże" dla grzesznej ludzkości.

228 Psalm

Wiersz o Matce Bożej - Łask Pośredniczce.

231 Rodzicom - przypomnienie
Jan Archita

Mnożą, się oznaki, świadczące o obniżeniu poziomu moralnego w społeczeństwie. Raz po raz słychać głosy, domagające się podjęcia wysiłków wychowawczych, by człowiek naszych czasów umiał i chciał czynić dobro.

233 Chrystus wśród ubogich
Walenty Majdański
236 Kodeks młodego rycerza
Leon Brodowski

Kodeks zasad wychowawczych młodzieży męskiej, sformułowany w 1944 r. w Wilnie i przedyskutowany przez komisję pedagogiczną przy Instytucie Katolickim w Częstochowie. Nie jest to Credo ideowe Rycerstwa Niepokalanej, mocno jednak uwzględnia tak właściwy temu stowarzyszeniu pierwiastek rycerski w kształtowaniu charakteru i życia.

237 Apostołka robotników
Dr Stefan Iwaniecki
238 Przejście przez Ryki
Jan Dobraczyński
240 Życie religijne nad Odrą
ks. Florian Berlik

Po odzyskaniu tych ziem nastąpiła wielka przemiana pod względem wyznaniowym. Niemcy przeważnie ewangelicy opuścili te tereny. Na ich miejsce napłynęli Polacy z Polski centralnej bądź z za Bugu i z głębi Rosji.

243 Pokłosie naszych niw
Helena Cieszyńska
246 Wśród nawałnicy
Tadeusz Jankowski
248 Wiara zwyciężyła
T. S.

Wiele wycierpiał żywiecki powiat przyłączony do "Rzeszy". Niemcy nie szczędzili wysiłku, by zniszczyć tu polski stan posiadania, zatrzeć ślady polskości i zgnębić ducha ludności, która ciężki przeżywała okres.

251 W sprawie Teresy Neumann

Od roku 1938 rozsiewane są pogłoski, że Teresa Neumann, stygmatyczka z Konnersreuth, umarła. Wielu przysyła zapytania w tej sprawie. Podajemy autentyczne wiadomości o Teresie według dziennika szwajcarskiego "Neue Zuericher Nachrichten Katholische Tageszeitung" z 18.6.1946, Nr 140.

251 Żal do ludzi
Stanisław Kasznica

Żal masz do ludzi, że cię samego pozostawiają w tym ciężkim położeniu, że się nie zatroskają naprawdę o ciebie i twoich, nie dopomogą ci. Przypomnij sobie jednak tak niedawne czasy, kiedy dobrze ci się jeszcze działo.