Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 1935
RN 9/1935
258 Rodzina
Pck.

Rodzina to komórka społeczności ludzkiej, to fundament i kamień węgielny ludzkości: Historja pisze o niej niewiele - chyba w okresach jej nieszczęść. Gdzie jest bowiem szczęście, niema o czem pisać.

260 Modlitwa do Matki Bożej
Santos

Wiersz.

261 Modny grzech
T. H.

Utarło się dziś przeświadczenie, że w pewnych wypadkach koniecznych trzeba tak postąpić, jak tego okoliczności życiowe wymagają.
Czy rzeczywiście tak należy postąpić?

263 Jak marsz. Piłsudski kochał Niepokalaną
M. K.

Teraz może łatwiej także zrozumiemy, dlaczego Matka Boża dała Mu złamać hordy bolszewickie w dzień Swego Wniebowzięcia.
Słusznie też dano Mu w zastygłe ręce obrazek ukochanej Królowej Ostrobramskiej, słusznie wyryto ten wizerunek na urnie z Jego sercem, słusznie włożono do trumny ryngraf z Matką Boską Ostrobramską.

265 Tak mi ciężko!...
J. S. D.

Ilekroć życie przygniatało nas troskami, kolega Z., podparłszy głowę rękami, patrzył tępym wzrokiem przed siebie i powtarzał: "Tak mi ciężko!...

267 Gdy Bóg dziecię zabierze do siebie...
Florjusz

Tak, to niesprawiedliwie! - zawodziła p. Z. Jeśli Bóg rzeczywiście istnieje, dziecko moje nie powinno umrzeć. Bóg winien je uchronić od śmierci, by nie ranić mego matczynego serca, i pławić je w niezapomnianym żalu, bólu i tęsknocie! Tak, Bóg jest niesprawiedliwy!

269 W obliczu śmierci

Testament był wyraźny i nie podlegał żadnej dyskusji. A jednak mógł był żyć jeszcze i służyć nadal loży masońskiej, mógł był dalej pisywać artykuły, jadem nienawiści i bluźnierstwa przepojone na wszystko co było Boże i wszystko, czego Kościół wymagał i nauczał. I oto ten człowiek, tak oddany sprawie wolnomyślicieli, musi teraz umierać.

269 Nawrócenia masowe

Nieraz przyrównuje się nawrócenie indywidualne do połowu ryb na wędkę a nawrócenia masowe do połowu siecią. Przeważnie zwracają się dusze ku prawdzie dla osobistych swoich powodów. Ale czasem dążą ku niej całemi grupami, zachęcając się niejako wzajemnie. Dobro bowiem także jest zaraźliwe.

275 Sprawiedliwa kara

Ten, co pisze te słowa, bawił na Łotwie, to jest w kraju na północ od Polski, nad Bałtyckiem morzem, którego część niegdyś do Polski należąca, nazywano Inflantami. Ten kraj niewielki, ale bardzo zasobny, zamieszkały po części przez katolików, ale w większej części przez protestantów i prawosławnych, doznał w roku 1920 podobnie jak Polska bolszewickiego najazdu.